_S4B4794-840x420

Årvoll kabelnett har byttet droppkabler til alle leiligheter i eierlagene. Arbeidet ble startet i 2012 og sluttført i 2015.

Bakgrunnen for utskiftningen var at det ble rapportert om dårlig kvalitet på tjenestene hos mange abonnenter. Det viste seg at kablene inn til leilighetene var av enkel type og var delvis skadet enkelte steder. Dette ga problemer med å øke båndbredden og å få tilgang til endel tjenester.

Skifte av kabler til alle leiligheter er nå ferdig og vi står bedre rustet for å kunne tilby økte tjenester til alle abonnenter.

Arbeidet med å forsterke nettet vil fortsette de kommende årene med å splitte opp eksisterende fibernoder slik at det blir færre abonnenter på hvert strekk.