Etter en prøveperiode i 2017 der abonnentene har kunnet velge TV-kanaler og tjenester via Get for inntil 50 poeng kostnadsfritt («Start50»-pakken), går vi fra og med 1.mars 2018 over på «Start30»-pakken som gir brukerne 30 poeng kostnadsfritt.

«Start30» og grunnpakken for internett (15/10 Mbps) inngår i en kollektiv avtale med borettslag og sameier på Årvoll og betales av abonnentene via husleie/felleskostnader. «Start50» er en dyrere tjeneste og Årvoll kabelnett har vurdert det slik at det ikke er riktig å øke de kollektive kostnadene.

Med «Start 30» får man 12 faste kanaler og 30 poeng som kan brukes til å velge andre kanaler og innhold, f.eks. britiske dramaserier i tjenesten Cirkus, dokumentarserier fra Curio eller Viasport+. Den største forskjellen på «Start30» og  «Start50», er at man har for få poeng tilgjengelig i «Start30» til å benytte filmtilbudet HBO Nordic og sportspakkene fra Eurosport og TV2.

De som ønsker flere poeng og kanaler, bestiller tjenestene selv fra Get. For våre abonnenter er pris for oppgradering til «Start50» kr. 44,- per måned fra 1.mars (veiledende for hele pakken er kr. 99,-).

I forbindelse med omleggingen 1.mars, må sannsynligvis abonnentene gjøre sine personlige kanalvalg på nytt, enten via get.no/velg-selv eller i direkte i Min Get-appen.

Les mer om tjenestetilbudet på Våre tjenester.