KONTAKT INFORMASJON

Support og tjenestetilbud:
Get kundeservice
Telefon:   21 54 54 54
www.get.no

Faktura fra Get:
Get kundeservice
Telefon: 21 54 54 54

Faktura fra Årvoll kabelnett eller andre henvendelser til Årvoll kabelnett:

Årvoll kabelnett c/o USBL
Postboks 8944 Youngstorget
0028 Oslo

Telefon: 22 98 38 00
Faks: 22 98 38 01
E-post: usbl@usbl.no