Vi skifter teknisk plattform for å få enda raskere internett, bedre stabilitet og moderne, fremtidsrettet teknologi. Dette medfører bytte av antennekontakten inne i boligen til samtlige av Årvoll kabelnetts abonnenter. Utskiftingen vil foregå i perioden mars – oktober 2020, og du vil få beskjed i forkant om dato for skifte av kontakt hjemme hos deg. Telia (Get)/BKT, som utfører jobben, vil også kontakte og informere styrene i boliglagene.


  • Har du bredbånd  500/50 Mbps fra Get, vil du nå få 1000/500 Mbps til samme pris. For at dette skal fungere, må du i tillegg til ny antennekontakt, også ha det trådløse bredbåndsmodemet som er en del av grunnpakken (se Våre tjenester).
  • Get box II vil slutte å virke i forbindelse med denne omleggingen. Get box HD PVR vil kunne fungere som ren TV-boks med innebygget opptak, men du mister mulighet for alle internettbaserte tjenester som tilbys via Get boX. Vi anbefaler å skifte til Get boX og lagring av opptak i sky.
  • Get vil kontakte og levere ut utstyr til deg som ikke har oppgradert modem og/eller Get box tidligere. De tilbyr også gratis oppkoblingshjelp.

I forbindelse med omleggingen, kommer det til å bli noe nedetid i når nettene kobles om. Det vil bli varslet om planlagt arbeid som medfører avbrudd i tjenestene. Vi håper dette vil føre til minst mulig bryderi for deg.