Arbeidet med å skifte antennekontakter GRATIS hjemme hos alle beboere som er tilknyttet Årvoll kabelnett, er snart sluttført. Det er Telia (Get)/BKT som utfører arbeidet, og der er en del boliger de ikke har kommet inn i. Det er viktig at alle abonnenter bidrar til at antennekontakten i blir skiftet i sin bolig. Utskiftningen er en forutsetning for velfungerende internett og TV fremover. I verste fall kan signalet fra en leilighet med gammel kontakt, måtte stenges fordi det skaper såkalt «returstøy» som forstyrrer signalene til andre brukere.

I utskiftningsperioden vil det være gratis å få skiftet antennekontakten.
De som ikke er hjemme, eller responderer på informasjon, vil selv måtte betale for utskiftning. De kan også risikere å måtte betale for at en tekniker må rykke ut og bytte kontakten hvis den skaper problemer for andre.

Vi gjør også oppmerksom på at hvis noen selger en leilighet som har internett og TV fra Årvoll kabelnett, og har unnlatt å oppgradere kontakten, så er det en feil som kjøper kan reklamere på til selger.

 

Bildet som er brukt, er et illustrasjonbilde tatt på Årvoll. Det er ingen sammenheng mellom bildet og hvem som ikke har skiftet antennekontakt.