Etter at Telia kjøpte Get, er Get gradvis blitt absorbert inn i Telia-systemet. Det har dessverre ikke bare vært positivt. En av beslutningene som er fattet i Telia-systemet er å slutte med egne mailservere, derfor har alle med Getmail-konto fått melding om overgang til «Wemail», drevet av et lite selskap som heter Recurrent as.

Årvoll kabelnett er sterkt kritiske til at Telia/Get har inngått en avtale der abonnentene tvinges over til en betalbar tjeneste og at Wemail har sendt ut informasjon om at brukerne må opprette betalingsabonnement innen 1.desember for å ikke miste tilgang til epostene. Telia/Get jobbet med endringen i lang tid uten å ta saken opp med Årvoll kabelnett, og vi oppdager den påtvungne betalingsløsningen når våre abonnenter begynner å klage. Dette har vi selvsagt klagd på.

Kostnadsfri Wemail for eksisterende brukere

Vi har i første omgang blitt enige med Telia om at eksisterende Getmail-kunder i Årvoll kabelnett får kostnadsfri Wemail ut avtaleperioden (sept. 2024). Epost som kommer til Getmail-adressen vil fortsette å bli rutet til Wemail-adressen.
Vi diskuterer videre med Telia om løsninger.