_S4B7070-840x420
Det kommer stadig utspill om at optisk fiberkabel helt inn stua er det eneste som duger for å få tilstrekkelig båndbredde. Dette må karakteriseres mer som kreativ markedsføring enn en realitet.

Fiber er ikke bare fiber
Det er helt klart at optiske fiberkabler har unike egenskaper til overføring av stor båndbredde/hastighet, spesielt på lengre avstander. I overskuelig framtid vil det likevel være behov for overgang fra optiske til elektriske signaler ett eller annet sted, siden forbrukerutstyret vårt (TV, PC) fortsatt i lang tid vil være basert på nettverkstilknytning via elektriske signaler som Ethernet Cat5/6 kabel for PC og Coax (antennekabel) eller HDMI for TV.

I tillegg er det en rivende utvikling av hvilke båndbredder man kan overføre på elektriske kabler. I dag kan man få gjennom hastigheter som for noen år siden ble sett på som helt urealistiske.

Nettet til Årvoll kabelnett
Nettet vårt er et såkalt Hybrid Fiber Coax – HFCnett. Det betyr i praksis at mating av signaler inn i nettet skjer via fiberkabler, mens signalene de siste meterne frem til hver enkelt husstand skjer gjennom våre eksisterende og oppgraderte coaxkabler.  Overgangen mellom fiber- og coaxkabler skjer i såkalte fibernoder spredt rundt i nettet. Etter hvert som båndbreddebehovet øker, etablerer vi flere fibernoder slik at antall abonnenter per coax-strekk reduseres.  Med denne strategien mener Årvoll kabelnett at vi skal kunne dekke båndbreddebehovet hos den enkelte husstand i overskuelig fremtid.

Trådløst nett
Den vanligste flaskehalsen for full utnyttelse av bredbåndet er teknologi, plassering og rekkevidde på Wifi-løsningene. Se tips for å få god trådløs dekning.

Eierskap til nettet er viktig for gode tjenestetilbud
Et vesentlig forhold i moderniseringen av nettet har vært at Årvoll kabelnett skal beholde eierskapet til hele nettet. Det har gitt oss mulighet til å opprettholde konkurranse mellom tjenestetilbyderne. Det er ingen av de som har noe eierforhold til deler av kabelnettet og derigjennom noe monopol på leveranse av signaler.